Izrada dokumentacije

PLAN EVAKUACIJE

PLAN SPAŠAVANJA RADNIKA S VISINE

PLAN SPAŠAVANJA RADNIKA U SKUČENOM PROSTORU ILI IZ ZATVORENE POSUDE CJEVOVOD-ŠAHT-SILOS-CISTERNA-BRODSKA SPREMIŠTA

PLAN KOMUNIKACIJE U SLUČAJU UZBUNJIVANJA

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN